Badania Magnetyczne MT

Badanie magnetyczno-proszkowe jest stosunkowo prostą metodą badania, którą można zastosować do materiałów ferromagnetycznych, w tym wyrobów gotowych, rur, prętów walcowanych na gorąco, odlewów i odkuwek. Badanie magnetyczne wymaga namagnesowania badanego elementu, zastosowania zawiesiny magnetycznej lub proszku magnetycznego oraz zinterpretowania radiogramów utworzonych przez cząstki. Cząstki przyciągane są przez magnetyczne pole utworzone na krawędziach nieciągłości i zmianach kształtu powierzchni. Badanie magnetyczne przeprowadza się w świetle białym (>500 lx) lub fluorescencyjnych (≤20 lx). Zawiesiną to cząstki, które mogą być mokre (zawieszone w płynie) lub w postaci suchego proszku. Widoczne mokre cząstki są zwykle czarne i można je stosować z białą kontrastową farbą w celu poprawy widoczności. Widoczne suche cząsteczki są dostępne w kolorze czerwonym, czarnym, żółtym i szarym. Mogą być używane z kontrastową farbą w celu poprawienia widoczności. Fluorescencyjne badanie magnetyczne jest bardziej czułe niż metoda widzialna. Jest dostępna tylko jako metoda mokra. Zwykle nie stosuje się farby kontrastowej. Wymaga użycia lampy UV-A i zaciemnionego obszaru do przeglądania i interpretacji wskazań. Istnieje wiele metod dostarczania pola magnetycznego: indukcja magnetyczna – jarzmo YOKE (pośrednia), metoda elektrod (bezpośrednia), bezpośredni przepływ prądu, cewka (pośrednia). Zazwyczaj badania magnetyczne będzie wymagało dostępu do źródła zasilania w celu wytworzenia pola magnetycznego oraz lampy UV-A niezbędnej światła fluorescencyjnego.

JORDAN NDT korzysta wyłącznie z urządzeń certyfikowanych oraz materiałów od renomowanych producentów, którzy zapewniają, że ich produkty spełniają wymagania norm Polskich i Światowych. Operatorzy są szkoleni zgodnie z pisemną praktyką zgodną z PN-EN ISO 9712.

Profesjonalne badania magnetyczno proszkowe MT

Badania magnetyczno-proszkowe można stosować w dowolnym etapie cyklu życia produktu, od początkowego uformowania wlewków do gotowych wyrobów obrobionych lub spawanych, a także po oddaniu przedmiotu do użytku.

Branże wykorzystujące badania magnetyczne:

 • Konstrukcje stalowe,
 • Motoryzajca,,
 • Petrochemia,
 • Wytwarzanie energii
 • Lotnictwo
 • Morski
 • Przetwórstwo spożywcze
 • Produkcja papieru.

Badania MT

Złożoność nowoczesnego przemysłu oraz zapotrzebowanie na bezpieczniejsze i bardziej niezawodne produkty i sprzęt narzuca stosowanie procedur wytwarzania i testowania, które zapewniają maksymalną niezawodność. Badania magnetyczno-proszkowe, jeśli są właściwie stosowane, mogą zapewnić:

 • Zwiększona niezawodność produktu,
 • Ulepszone procesy produkcyjne poprzez identyfikację problemów w odpowiednim czasie, aby można było je naprawić,
 • Mniejsze koszty w postaci mniejszej liczby zwracanych produktów i mniejszej liczby poprawek
 • Ogólnie poprawiona jakość.

Normy

 • PN-EN ISO 17638, Badanie nieniszczące spoin — Badanie magnetyczno-proszkowe
 • PN-EN ISO 23278, Badania nieniszczące spoin — Badania magnetyczno-proszkowe — Poziomy akceptacji
 • PN-EN 10228-1, Badania nieniszczące odkuwek stalowych — Część 1: Badanie magnetyczno-proszkowe
 • PN-EN 1369, Odlewnictwo — Badania magnetyczno-proszkowe
 • PN-EN ISO 9934-1, Badania nieniszczące — Badania magnetyczne proszkowe — Część 1: Zasady ogólne
 • PN-EN ISO 9934-2, Badania nieniszczące — Badania magnetyczne proszkowe — Część 2: Środki wykrywające
 • PN-EN ISO 9934-3, Badania nieniszczące — Badania magnetyczne proszkowe — Część 3: Aparatura
 • PN-EN ISO 3059, Badania nieniszczące — Badania penetracyjne i badania magnetyczno-proszkowe — Warunki obserwacji