adaniami, weryfikacja i autoryzacja obowiązujących procedur badawczych (wersje językowe polski i angielski), doradztwo techniczne w zakresie NDT i antykorozji, w tym opracowywanie szczegółowych instrukcji badawczych pod konkretne zadania/zlecenia, nadzór nad procedurami badawczymi, normami i standardami używanymi w przedsiębiorstwie (aktualizacja), nadzór nad kompetencjami badawczymi operatorów NDT i inspektorów antykorozyjnych obejmujących szkolenia wewnętrzne w każdej z metod i dziedzinie.