Dziedzina badań nieniszczących (NDT) obejmuje szeroki wachlarz technik analitycznych, które mają zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Techniki te mogą identyfikować i oceniać defekty oraz badać właściwości wszelkiego rodzaju materiałów i konstrukcji bez powodowania jakichkolwiek uszkodzeń. Ponieważ badania nieniszczące w żaden sposób nie zmieniają badanej części lub konstrukcji, jest to niezwykle przydatna technika, która może prowadzić do oszczędności kosztów i czasu w przypadku oceny produktów, zarządzania zasobami oraz identyfikacji i naprawy usterek.

Metody badań nieniszczących, takie jak kontrola ultradźwiękowa, badania magnetyczne, badania penetracyjne, badanie radiograficzne, zdalna inspekcja wizualna (przy użyciu dronów) i badanie prądów wirowych są obecnie standardowo stosowane w inżynierii lądowej, lotniczej i inżynierii systemów. Postępy w badaniach nieniszczących umożliwiają generowanie trójwymiarowych obrazów usterek i zrewolucjonizowały wiele sektorów.

Dzięki naszym zaawansowanym rozwiązaniom JORDAN NDT może zapewnić swoich klientów, że ich konstrukcje i obiekty są zgodny ze wszystkimi obowiązującymi normami. Zapewnienie techniczne dostarczane przez JORDAN NDT minimalizują również poziom ryzyka dla danych elementów, a także pomagają w utrzymaniu produktywności.