Dziedzina badań nieniszczących (NDT) obejmuje szeroki wachlarz technik analitycznych, które mają zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Techniki te mogą identyfikować i oceniać defekty oraz badać właściwości wszelkiego rodzaju materiałów i konstrukcji bez powodowania jakichkolwiek uszkodzeń. Ponieważ badania nieniszczące w żaden sposób nie zmieniają badanej części lub konstrukcji, jest to niezwykle przydatna technika, która może prowadzić do oszczędności kosztów i czasu w przypadku oceny produktów, zarządzania zasobami oraz identyfikacji i naprawy usterek.

Metody badań nieniszczących, takie jak kontrola ultradźwiękowa, badania magnetyczne, badania penetracyjne, badanie radiograficzne, zdalna inspekcja wizualna (przy użyciu dronów) i badanie prądów wirowych są obecnie standardowo stosowane w inżynierii lądowej, lotniczej i inżynierii systemów. Postępy w badaniach nieniszczących umożliwiają generowanie trójwymiarowych obrazów usterek i zrewolucjonizowały wiele sektorów.

Dzięki naszym zaawansowanym rozwiązaniom JORDAN NDT może zapewnić swoich klientów, że ich konstrukcje i obiekty są zgodny ze wszystkimi obowiązującymi normami. Zapewnienie techniczne dostarczane przez JORDAN NDT minimalizują również poziom ryzyka dla danych elementów, a także pomagają w utrzymaniu produktywności.


Badania wizualne VT / VTe / VTd

Badania wizualne są najpopularniejszą metodą badań nieniszczących. Badanie wizualne polega na odpowiednim oświetleniu badanej powierzchni oraz jej dostępności. Badania wizualne wymagają posiadanie odpowiednich kwalifikacji w postaci certyfikatu kompetencji zgodnych z ISO 9712 / SNT-TC-1A oraz ukończenia odpowiednich szkoleń, kursów (np. znajomość produktu i procesu, przewidywanie warunków eksploatacji i kryteriów akceptacji) oraz posiadanie pełnej gammy sprzętu. Wskazania wykrywane innymi metodami NDT są często potwierdzane / weryfikowane przez oględziny wizualne. VT można sklasyfikować jako bezpośrednie i zdalne badanie wizualne. Niezbędny do badań sprzęt jest prosty i nie wymaga specjalistycznych szkoleń obsługi jak źródło światła, mierniki (np. luksomierz), różne przyrządy pomiarowe (np. miarka, suwmiarka, spoinomierze) lub przyrządy pomiarowe elektroniczne (np. dalmierz), zestawy lusterkowe, masy do odciskania kształtów (np. repliki) i w odpowiednich przypadkach, przyrządy powiększające ( np. lupy, przenośne mikroskopy do x32). Badania zdalne wykorzystują także bardziej zaawansowane urządzenia. Przy oglądaniu lub inspekcji wewnętrznych / zamkniętych powierzchni stosuje się wyposażenie takie jak system soczewek świetlnych (boroskopy) lub światłowody (fiberoskopy)i. Bardziej specjalistyczny / zaawansowany sprzęt światłowodowy umożliwia wprowadzenie urządzenia do bardzo małych otworów lub przestrzeni zamkniętych z możliwością pełnej rejestracji badań / inspekcji. Kamery są niezbędne do oględzin jako metoda dokumentacji. W trudno dostępnych miejscach, gdzie prace zagrażają podstawowemu bezpieczeństwu, podejście alpinistyczne nie jest możliwe, a koszty budowy rusztowań są zbyt wysokie wykorzystuje się specjalistyczne drony rejestrujące obraz w systemie 4K / 2,7K / FullHD.

Specjaliści i technicy JORDAN NDT posiadają wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu szczegółowych rozwiązań w zakresie badań wizualnych oraz opracowywaniu procedur i specyfikacji kontrolnych. Jesteśmy w stanie przedstawić wnioski dotyczące jakości i stanu urządzeń, a także spawów czy procesów spawalniczych stosowanych na stanowiskach pracy na całym świecie. Trudno dostępne miejsca możemy poddać inspekcji wizualnej za pomocą zdalnych urządzeń VTe: kamery wideo, endoskopy, boroskopy, fiberoskopy oraz badań VTd czyli przy użyciu dronów.

Badania wizualne dotyczą wszystkich branż oraz etapów produkcji lub eksploatacji urządzeń. VT może łatwo znaleźć i ocenić następujące typy nieciągłości:

 • Pęknięcia
 • Dziury
 • Korozja
 • Pęcherze
 • Uszkodzenia mechaniczne
 • Większość innych nieciągłości, które pękają lub powodują odkształcenie powierzchni

Normy

 • PN-EN 13018, Badania nieniszczące — Badania wizualne — Zasady ogólne
 • PN-EN ISO 17637, Badania nieniszczące złączy spawanych — Badania wizualne złączy spawanych
 • PN-EN ISO 5817, Spawanie — Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) — Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych
 • PN-EN 13927, Badania nieniszczące — Badania wizualne — Wyposażenie
 • PN-EN 1330-10, Badania nieniszczące — Terminologia — Część 10: Terminy stosowane w badaniach wizualnych
 • ISO 11971, Stalowe i żeliwne odlewy. Badania wizualne powierzchni.

Badania penetracyjne PT

Badania penetracyjne (PT) to jedna z najczęściej stosowanych powierzchniowych metod badań nieniszczących. PT opiera się na kapilarności lub przyciąganiu kapilarnym, gdzie ciecz może wpływać do wąskich przestrzeni bez pomocy – lub nawet w opozycji – sił zewnętrznych, takich jak grawitacja. Procesy i procedury materiałowe stosowane w badaniach penetracji cieczy są zaprojektowane tak, aby wyniki tego działania kapilarnego były widoczne i możliwe do interpretacji. Badanie penetracyjne są skutecznym sposobem lokalizowania i określania stopnia nieciągłości powierzchni w materiałach, także tych niewidocznych gołym okiem.

JORDAN NDT wykorzystuje wyłącznie produkty wysokiej jakości od najlepszych dostawców w branży, takich jak Pfinder, MR-Chemie i Bycotest. Mobilne jednostki mogą świadczyć usługi w dowolnym miejscu w Polsce i Europie. Nasze procedury są zgodne z wymaganiami ISO, NORSOK, ASNT i ASTM oraz przepisami Towarzystw Klasyfikacyjnych np. DNVGL, PRS, ABS itp.. Zatrudniamy certyfikowanych inspektorów level III, którzy zapewniają wsparcie i wskazówki, a także opracowują nowe procedury w razie potrzeby.

PT może służyć do lokalizowania i oceny defektów w całym cyklu życia elementów, takich jak:

 • Wady produkcyjne otwarte na powierzchnię (np. pęknięcia)
 • Brak przetopu,
 • Porowatość,
 • Pęknięcia zmęczeniowe,
 • Rzadzizny
 • Wtrącenia, pory gazowe

Wczesna identyfikacja nieciągłości w eksploatacji oznacza, że przestoje mogą być planowane i wykonywane właściwie, a nie jako sytuacje awaryjne. Ta metoda badania jest stosowana w różnych gałęziach przemysłu, takich jak lotnictwo, przetwórstwo spożywcze, wytwarzanie energii, produkcja ropy naftowej / górnictwo i rafinacja, morska i nie tylko.

Normy

 • PN-EN ISO 23277, Badania nieniszczące spoin — Badania penetracyjne — Poziomy akceptacji
 • PN-EN 1371-1, Odlewnictwo — Badania penetracyjne — Część 1: Odlewy wykonane w formach piaskowych, kokilach i pod niskim ciśnieniem
 • PN-EN 1371-2, Odlewnictwo — Badania penetracyjne — Część 2: Odlewy wykonane metoda wytapianych modeli
 • PN-EN 10228-2, Badania nieniszczące odkuwek stalowych — Badanie penetracyjne
 • PN-EN ISO 3452-1, Badania nieniszczące — Badania penetracyjne — Część 1: Zasady ogólne
 • PN-EN ISO 3452-2, Badania nieniszczące — Badania penetracyjne — Część 2: Badania materiałów penetracyjnych
 • PN-EN ISO 3452-3, Badania nieniszczące — Badania penetracyjne — Część 3: Próbki odniesienia
 • PN-EN ISO 3452-4, Badania nieniszczące — Badania penetracyjne — Część 4: Wyposażenie
 • PN-EN ISO 3452-5, Badania nieniszczące — Badania penetracyjne — Część 5: Badania penetracyjne w temperaturach wyższych niż 50 stopni C
 • PN-EN ISO 3452-6, Badania nieniszczące — Badania penetracyjne — Część 6: Badania penetracyjne w temperaturach niższych niż 10 stopni C
 • PN-EN ISO 3059, Badania nieniszczące — Badania penetracyjne i badania magnetyczno-proszkowe — Warunki obserwacji
 • PN-EN ISO 12706, Badania nieniszczące — Terminologia — Terminy stosowane w badaniach penetracyjnych

Badania magnetyczno proszkowe MT

Badanie magnetyczno-proszkowe jest stosunkowo prostą metodą badania, którą można zastosować do materiałów ferromagnetycznych, w tym wyrobów gotowych, rur, prętów walcowanych na gorąco, odlewów i odkuwek. Badanie magnetyczne wymaga namagnesowania badanego elementu, zastosowania zawiesiny magnetycznej lub proszku magnetycznego oraz zinterpretowania radiogramów utworzonych przez cząstki. Cząstki przyciągane są przez magnetyczne pole utworzone na krawędziach nieciągłości i zmianach kształtu powierzchni. Badanie magnetyczne przeprowadza się w świetle białym (>500 lx) lub fluorescencyjnych (≤20 lx). Zawiesiną to cząstki, które mogą być mokre (zawieszone w płynie) lub w postaci suchego proszku. Widoczne mokre cząstki są zwykle czarne i można je stosować z białą kontrastową farbą w celu poprawy widoczności. Widoczne suche cząsteczki są dostępne w kolorze czerwonym, czarnym, żółtym i szarym. Mogą być używane z kontrastową farbą w celu poprawienia widoczności. Fluorescencyjne badanie magnetyczne jest bardziej czułe niż metoda widzialna. Jest dostępna tylko jako metoda mokra. Zwykle nie stosuje się farby kontrastowej. Wymaga użycia lampy UV-A i zaciemnionego obszaru do przeglądania i interpretacji wskazań. Istnieje wiele metod dostarczania pola magnetycznego: indukcja magnetyczna – jarzmo YOKE (pośrednia), metoda elektrod (bezpośrednia), bezpośredni przepływ prądu, cewka (pośrednia). Zazwyczaj badania magnetyczne będzie wymagało dostępu do źródła zasilania w celu wytworzenia pola magnetycznego oraz lampy UV-A niezbędnej światła fluorescencyjnego.

JORDAN NDT korzysta wyłącznie z urządzeń certyfikowanych oraz materiałów od renomowanych producentów, którzy zapewniają, że ich produkty spełniają wymagania norm Polskich i Światowych. Operatorzy są szkoleni zgodnie z pisemną praktyką zgodną z PN-EN ISO 9712.

Badania magnetyczno-proszkowe można stosować w dowolnym etapie cyklu życia produktu, od początkowego uformowania wlewków do gotowych wyrobów obrobionych lub spawanych, a także po oddaniu przedmiotu do użytku.

Branże wykorzystujące badania magnetyczne:

 • Konstrukcje stalowe,
 • Motoryzajca,,
 • Petrochemia,
 • Wytwarzanie energii
 • Lotnictwo
 • Morski
 • Przetwórstwo spożywcze
 • Produkcja papieru.

Złożoność nowoczesnego przemysłu oraz zapotrzebowanie na bezpieczniejsze i bardziej niezawodne produkty i sprzęt narzuca stosowanie procedur wytwarzania i testowania, które zapewniają maksymalną niezawodność. Badania magnetyczno-proszkowe, jeśli są właściwie stosowane, mogą zapewnić:

 • Zwiększona niezawodność produktu,
 • Ulepszone procesy produkcyjne poprzez identyfikację problemów w odpowiednim czasie, aby można było je naprawić,
 • Mniejsze koszty w postaci mniejszej liczby zwracanych produktów i mniejszej liczby poprawek
 • Ogólnie poprawiona jakość.

Normy

 • PN-EN ISO 17638, Badanie nieniszczące spoin — Badanie magnetyczno-proszkowe
 • PN-EN ISO 23278, Badania nieniszczące spoin — Badania magnetyczno-proszkowe — Poziomy akceptacji
 • PN-EN 10228-1, Badania nieniszczące odkuwek stalowych — Część 1: Badanie magnetyczno-proszkowe
 • PN-EN 1369, Odlewnictwo — Badania magnetyczno-proszkowe
 • PN-EN ISO 9934-1, Badania nieniszczące — Badania magnetyczne proszkowe — Część 1: Zasady ogólne
 • PN-EN ISO 9934-2, Badania nieniszczące — Badania magnetyczne proszkowe — Część 2: Środki wykrywające
 • PN-EN ISO 9934-3, Badania nieniszczące — Badania magnetyczne proszkowe — Część 3: Aparatura
 • PN-EN ISO 3059, Badania nieniszczące — Badania penetracyjne i badania magnetyczno-proszkowe — Warunki obserwacji

Badania ultradźwiękowe UT

JORDAN NDT dysponuje zaawansowanymi narzędziami i technikami kontroli ultradźwiękowej, aby sprostać każdemu wyzwaniu UT, od prostego pomiaru grubości po w pełni zautomatyzowane inspekcje. Metoda ultradźwiękowa należy do grupy metod objętościowych pozwalająca badać elementy przez całą ich objętość, podobnie jak metoda radiograficzna.

Badania ultradźwiękowe wykorzystują energię fali ultradźwiękowej o wysokiej częstotliwości do wykonywania badań i pomiarów. Badania ultradźwiękowe mogą obejmować pomiary wymiarów, grubość, charakterystykę materiału, wykrywanie wad i nie tylko. Umożliwia badanie obiektów wykonanych ze stali:

 • Ferrytycznych,
 • Austenitycznych
 • Aluminium
 • Stopów miedzi
 • Ołowiu
 • Niklu i jego stopów,
 • Materiałów kompozytowych

W ostatnim czasie dokonano wielu postępów w ultradźwiękowych badaniach nieniszczących, ewoluując od zastosowania do konwencjonalnej grubości do stosowania bardziej zaawansowanych metod obejmujących różne tryby. Metodą tą można badać obiekty poddawane różnym procesom obróbki oraz łączenia:

 • Walcowanie,
 • Odlewanie,
 • Kucie,
 • Ciągnienie,
 • Spawanie,
 • Zgrzewanie,
 • Klejenie,
 • Lutowanie.

Metoda ultradźwiękowa umożliwia wykrywanie najbardziej niebezpiecznych nieciągłości materiałowych wewnętrznych, jak również powierzchniowych i podpowierzchniowych. Pozwala ona na określenie typu wady, wymiarów oraz jej lokalizacji w elemencie badanym. Badania ultradźwiękowe mogą być stosowane w dowolnym etapie cyklu życia elementu, od kontroli blach, odkuwek, odlewów lub elementów spawanych po monitorowanie korozji podczas eksploatacji.

Badania ultradźwiękowe są stosowane w wielu branżach, w tym:

 • Przetwórstwo spożywcze,
 • Produkcja papieru,
 • Produkcja i rafinacja ropy i gazu
 • Wytwarzanie energii,
 • Lotnictwo,
 • Morski.

Zalety badań nieniszczących z badaniami ultradźwiękowymi obejmują:

 • Większość sprzętu jest obecnie półautomatyczna lub w pełni zautomatyzowana
 • Tworzy trwały elektroniczny zapis przeprowadzonych kontroli
 • Prowadzi do znacznego wzrostu „prawdopodobieństwa wykrycia” (POD)
 • Poprawia integralność inspekcji
 • Promuje zaufanie do badań, identyfikując nieznane wskazania.

Normy

PN-EN ISO 17640, Badania nieniszczące spoin — Badania ultradźwiękowe — Techniki, poziomy badania i ocena

PN-EN ISO 11666, Badania nieniszczące spoin — Badania ultradźwiękowe — Poziomy akceptacji

 • PN-EN ISO 23279, Badania nieniszczące spoin — Badania ultradźwiękowe — Charakterystyka wskazań w spoinach
 • PN-EN ISO 22825, Badanie nieniszczące spoin — Badanie ultradźwiękowe — Badanie spoin w stalach austenitycznych i stopach na bazie niklu
 • PN-EN 10160, Badanie ultradźwiękowe wyrobów stalowych płaskich grubości równej lub większej niż 6 mm (metoda echa)
 • PN-EN 10307, Badania nieniszczące — Badanie ultradźwiękowe wyrobów płaskich ze stali nierdzewnych austenitycznych i austenityczno-ferrytycznych o grubości równej lub większej niż 6 mm (metoda odbicia)
 • PN-EN 12680-1, Odlewnictwo — Badania ultradźwiękowe — Część 1: Odlewy staliwne ogólnego stosowania
 • PN-EN 12680-2, Odlewnictwo — Badania ultradźwiękowe — Część 2: Odlewy staliwne na części pracujące pod wysokimi obciążeniami
 • PN-EN 10228-3, Badania nieniszczące odkuwek stalowych — Badanie ultradźwiękowe odkuwek ze stali ferrytycznych lub martenzytycznych
 • PN-EN 10228-4, Badania nieniszczące odkuwek stalowych — Badanie ultradźwiękowe odkuwek ze stali nierdzewnych austenitycznych i austenityczno-ferrytycznych
 • PN-EN 10306, Żelazo i stal — Badanie ultradźwiękowe dwuteowników H o równoległych powierzchniach stopek i dwuteowników IPE
 • PN-EN ISO 16810, Badania nieniszczące — Badania ultradźwiękowe — Zasady ogólne
 • PN-EN ISO 16811, Badania nieniszczące — Badania ultradźwiękowe — Nastawianie czułości i zakresu obserwacji
 • PN-EN ISO 16823, Badania nieniszczące — Badania ultradźwiękowe — Technika przepuszczania
 • PN-EN ISO 16826, Badania nieniszczące — Badania ultradźwiękowe — Badania nieciągłości prostopadłych do powierzchni
 • PN-EN ISO 16827, Badania nieniszczące — Badania ultradźwiękowe — Charakteryzowanie i wymiarowanie nieciągłości
 • PN-EN ISO 2400, Badania nieniszczące — Badania ultradźwiękowe — Opis wzorca Nr 1
 • PN-EN ISO 7963, Badania nieniszczące — Badania ultradźwiękowe — Warunki techniczne kalibracji bloku nr 2
 • PN-EN 12668-1, Badania nieniszczące — Charakteryzowanie i weryfikacja aparatury ultradźwiękowej — Część 1: Aparatura
 • PN-EN 12668-2, Badania nieniszczące — Charakteryzowanie i weryfikacja aparatury ultradźwiękowej — Część 2: Głowice
 • PN-EN 12668-3, Badania nieniszczące — Charakteryzowanie i weryfikacja aparatury ultradźwiękowej — Część 3: Aparatura kompletna
 • PN-EN 1330-4, Badania nieniszczące — Terminologia — Część 4: Terminy stosowane w badaniach ultradźwiękowych

Badania ultradźwiękowe cienkościenne IBUS-TD07

Potrzeba badań ultradźwiękowych spoin małych o grubości 2,0 mm ÷ 8,0 mm i średnicy od DN25 została zauważona szczególnie w Energetyce, gdzie liczba awarii jest wysoka, a katastrofy bardzo poważne. Wymagania projektowe stawiane przez Inwestorów, które kładą główny nacisk na terminowość prac stwarzają potrzebę badań, które mogą zastąpić badania radiologiczne, a są poza zasięgiem dla tradycyjnych badań ultradźwiękowych. Spowodowane jest to często ilością przeznaczonych elementów do badań np. wiele tysięcy sztuk spoin na rurach (kotły) lub metrów bieżących konstrukcji. IBUS-TD07 jest to sposób badań ultradźwiękowych spoin doczołowych o grubości 2,0 mm ÷ 8,0 mm metodą echa, głowicami tandem na falę poprzeczną. Metody ultradźwiękowe tak samo jak metoda radiologiczna bada całą objętość spoiny szukając nieciągłości takich jak: przyklejenia (grań, spoina, lico), pęknięcia, pasy żużli i pęcherzy itp.

Metoda IBUS-TD07 została poddana kwalifikacji przez Urząd Dozoru Technicznego i może być stosowana w urządzeniach poddozorowych na zasadach określonych w uzgadnianych przez Urząd Dozoru Technicznego naprawach i modernizacjach tych urządzeń.

Dlaczego warto wybrać IBUS-TD07

ProblemyBadania radiologiczneBadania ultradźwiękowe IBUS-TD07
Czas badań w wykopieBadania w wykopie są bardzo uciążliwe i często wymagają poszerzenia wykopu w celu umieszczenia lamy w dwóch kierunkach prostopadłych. Przykładowe badanie spoiny obwodowej Ø76mm z ustawieniem trwa około 10÷15min, a w przypadku średnicy Ø273mm czas badań wydłuża się do 30÷45min.Badania ultradźwiękowe nie wymagają poszerzenia wykopu. Badania wymagają jedynie oszlifowania odprysków, a czas badań spoiny Ø76mm trwa około 4min, natomiast Ø273mm trwa 10min.
Ochrona środowiskaW trakcie wywołania zdjęć stosuję się chemię, którą trzeba utylizować co przekłada się na koszty badań.Do badań ultradźwiękowych nie stosujemy żadnego rodzaju chemii ani promieniowania.
Ochrona zdrowiaBadania radiograficzne emitują szkodliwe dla osób przebywających w okolicy źródła promieniowanie. Dlatego badania często odbywają się nielegalnie, a mieszkańcy z okolicy są nieświadomi zagrożenia jakie występuje pod ich oknami. Także badania powodują przerwanie wszelkich prac gdyż robotnicy nie mogą przebywać w okolicy.Badania ultradźwiękowe nie emitują żadnego promieniowania i dlatego są bezpieczne dla otoczenia. Także wykonywanie ich nie powoduje przerwania prac w okolicy. Badania mogą być wykonywane 24h.
Czas ocenyPrzy badania radiologicznych ocena spoiny odbywa się po kilku godzinach, czasami na drugi dzień po wywołaniu radiogramu. W przypadku nie udanego zdjęcia cały proces trzeba powtórzyć co wydłuża czas na np. mufowanie i zasypanie wykopu.Ocena następują w trakcie wykonywania badań. Operator automatycznie po zakończeniu badań dopuszcza złącze do dalszego procesu lub wyznacza rejon gdzie należy wykonać naprawę.
Cena badańBadania radiologiczne naliczane są od styku np.: średnice do 100mm kosztują na rynku 70÷90zł, a średnicę powyżej 100mm mogą kosztować nawet kilkaset złoty.Badania ultradźwiękowe są kilku krotnie tańsze, a ceny badań przedstawia tabela poniżej

Badania ultradźwiękowe Phased Array PA

Phased Array są używane w wielu różnych zastosowaniach kontrolnych i pomiarowych oraz mogą być używane do każdego zadania wykonywanego przez konwencjonalne ultradźwięki. Dla przykładu Phased Array są używane do wykrywania i obrazowania defektów, w tym pęknięć, pustek i wżerów spowodowanych korozją. Służą do pomiaru grubości materiału i powłoki oraz do wykrywania zmian właściwości materiału. Innym powszechnym zastosowaniem jest ocena jakości spoin i nitów. Phased Array są również używane do kontroli połączeń i interfejsów, na przykład do wykrywania i mapowania kleju.

Sondy do badań ultradźwiękowych z układem fazowym (PAUT) składają się z kilku kryształów piezoelektrycznych, które mogą niezależnie przesyłać / odbierać w różnym czasie. Aby skupić wiązkę ultradźwiękową, do elementów stosuje się opóźnienia czasowe, aby stworzyć konstruktywną interferencję czół falowych, umożliwiając skupienie energii na dowolnej głębokości w badanej próbce.

Skanowanie elektroniczne

Skanowanie elektroniczne to proces, który odtwarza kontrolę wykonaną przez ręczne przesuwanie standardowej sondy UT. Wiązka ultradźwiękowa zależna od wybranej apertury jest elektronicznie przemieszczana przez całą sondę. Pozwala to na szybsze przeglądy i ogranicza przemieszczenia mechaniczne. Technikę tę można połączyć z ogniskowaniem wiązki i sterowaniem wiązką. Można to zrobić za pomocą fali L lub fali S.

Skanowanie sektorowe

Skan sektorowy to proces używany do sterowania wiązką ultradźwiękową poprzez elektroniczną zmianę kątów wiązki w określonym sektorze. Odbywa się to poprzez zastosowanie elektronicznych praw opóźnienia do różnych elementów głowicy. Ta technika jest alternatywą dla stosowania kilku standardowych przetworników UT z różnymi kątami. Zaletą jest to, że do kontroli komponentów pod kilkoma kątami potrzebny jest tylko jeden przetwornik; jest znacznie szybszy niż standardowy UT z wiązką kątową i wyświetla w czasie rzeczywistym przekrój próbki, co pozwala na łatwiejszą interpretację. Można to połączyć z elektronicznym ogniskowaniem i stosować do fal L i S.

Phased Array mają kilka zalet w porównaniu z konwencjonalnymi sondami ultradźwiękowymi, które wynikają z możliwości dynamicznej kontroli wiązki przesyłanej do badanej konstrukcji.

Głowice wieloprzetwornikowe mogą skrócić czas inspekcji, eliminując lub zmniejszając potrzebę skanowania mechanicznego i wykorzystując możliwość wykonywania skanowania elektronicznego. Skanowanie elektroniczne odbywa się poprzez odpalanie kolejnych grup elementów w szyku. Wyeliminowanie lub ograniczenie skanowania mechanicznego zwiększa również wiarygodność pomiarów, eliminując zmiany (lub utratę) sprzężenia, co jest ryzykiem za każdym razem, gdy sonda jest poruszana.

Podczas gdy konwencjonalna sonda ma jedną ogniskową i jedną orientację, pojedyncza sonda z układem fazowym umożliwia użytkownikowi zmianę kształtu i ogniskowej wiązki ultradźwiękowej w celu optymalizacji każdej inspekcji. Energia akustyczna może być skupiona, a do sterowania wiązką akustyczną można zastosować prawa opóźnienia. Dynamiczne ogniskowanie głębi umożliwia wykonywanie pomiarów na kilku głębokościach w tym samym czasie, jaki jest potrzebny do pojedynczego pomiaru głębokości przy użyciu konwencjonalnej sondy.

Normy

 • PN-EN 16018:2012 Badania nieniszczące — Terminologia — Terminy stosowane w badaniach ultradźwiękowych z uszeregowaniem fazowym
 • PN-EN ISO 18563-1:2015 Badania nieniszczące — Charakteryzowanie i weryfikacja wieloprzetwornikowej aparatury ultradźwiękowej — Część 1: Aparatura
 • PN-EN ISO 18563-3:2016 Badania nieniszczące — Charakteryzowanie i weryfikacja aparatury ultradźwiękowej z głowicami wieloprzetwornikowymi — Część 3: Aparatura kompletna
 • ISO 19675 Badania nieniszczące — Badania ultradźwiękowe – Specyfikacja wzorca do Phased Array (PAUT)
 • PN-EN ISO 13588:2019 Badania nieniszczące spoin — Badanie ultradźwiękowe — Stosowanie technologii zautomatyzowanej głowicy mozaikowej
 • PN-EN ISO 19285 Badania nieniszczące spoin — Badania ultradźwiękowe techniką głowicy mozaikowej (PAUT) — Kryteria akceptacji

Badania ultradźwiękowe TOFD

W systemach dyfrakcji czasu przejścia (TOFD: time-of-flight diffraction) stosuje się parę sond ultradźwiękowych umieszczonych po przeciwnych stronach spoiny lub obszaru będącego przedmiotem badania. Sonda nadajnika emituje impuls ultradźwiękowy, który jest odbierany przez sondę odbiornika po przeciwnej stronie. W nieuszkodzonej części sygnały odbierane przez sondę odbiorczą pochodzą z dwóch fal: jednej, która przemieszcza się po powierzchni (fala powierzchniowa) i drugiej, która odbija się od dalszej ściany (odbicie od tylnej ściany). Gdy występuje nieciągłość, takie jak pęknięcie, następuje dyfrakcja ultradźwiękowej fali z górnej i dolnej końcówki pęknięcia. Wykorzystując zmierzony czas przelotu impulsu, głębokość wierzchołków pęknięć można obliczyć automatycznie za pomocą aplikacji trygonometrycznej. Ta metoda jest bardziej niezawodna niż tradycyjne metody radiograficzne, ręczne metody ultradźwiękowe i zautomatyzowane metody badania spoin Phased Array. TOFD zapewnia dużą dokładność pomiaru krytycznego, rozmiaru ścianek w przypadku uszkodzeń przypominających pęknięcia. Dokładność większą niż ± 1 mm można uzyskać w szerokim zakresie grubości materiału, z którego zbudowane są elementy konstrukcji np. zbiorniki ciśnieniowe.

Zalety TOFD

 • Duża szybkość badania,
 • Zapis badania z dokładną lokalizacją wskazań,
 • Duża dokładność i powtarzalność,
 • Łatwa metoda.

Normy

PN-EN ISO 10863:2011 Badania nieniszczące spoin — Badania ultradźwiękowe — Zastosowanie techniki dyfrakcji fal ultradźwiękowych (TOFD)

PN-EN ISO 15626:2018 Badanie nieniszczące spoin — Technika czasu przejścia wiązki dyfrakcyjnej (TOFD) — Poziomy akceptacji


Ultradźwiękowe pomiary grubości UTM

Pomiary grubości ścianek UT to technika wykorzystująca energię dźwięku o wysokiej częstotliwości do prowadzenia badań i uzyskiwania pomiarów grubości. Podczas badania ultradźwiękowego pomiaru grubości (UTM) do badanego obiektu wprowadza się wiązkę prostopadłą do powierzchni i mierzy się czas przejścia w obie strony. Można zebrać wymierne informacje w celu wykrycia miejscowych lub ogólnych zmian grubości ścian.

JORDAN NDT opracował sprawdzone i przetestowane procedury inspekcji UTM zgodnie z obowiązującymi normami np. na terenie Grupy LOTOS lub ORLEN. Nasi operatorzy NDT są rygorystycznie szkoleni i oceniani podczas inspekcji ultradźwiękowych zarówno w zakresie gromadzenia, jak i interpretacji danych.

Technika wykonywania ręcznych ultradźwiękowych pomiarów grubości została zastosowana na różnych urządzeniach i w szerokim zakresie dziedzin, w tym:

 • Elektrownie,
 • Elektrociepłownie,
 • Platformy wiertnicze,
 • Rafinerie,
 • Rurociągi transportowe
 • Konstrukcje stalowe,
 • Kominy,
 • Urządzenia dźwigowe,
 • Offshore

Pomiary grubości ścianek UT są niezbędne do utrzymania mechanicznej integralności komponentów we wszystkich gałęziach przemysłu.

Dane, które JORDAN NDT może świadczyć w ramach naszych usług w zakresie inspekcji UTM i pomiarów grubości ścianek UT, dostarczają kluczowych, wymiernych informacji, które można wykorzystać do śledzenia integralności badanych obiektów.

Dane z inspekcji UTM można zbierać szybko i łatwo za pomocą małego, przenośnego sprzętu (wykonanego także w technologii EX). Technika ta nie wymaga dostępu do obu stron próbki i może przenikać przez wiele różnych typów powłok i kompozytów.

Normy

 • PN-EN 16809, Badania nieniszczące — Ultradźwiękowe pomiary grubości
 • PN-EN 15317, Badania nieniszczące — Badania ultradźwiękowe — Charakteryzowanie i weryfikacja aparatury ultradźwiękowej do pomiaru grubości

Badania radiologiczne RT

Badania radiograficzne (RT) są jedną z najbardziej podstawowych metod badań wolumetrycznych stosowanych w przemyśle. Radiografia obejmuje szeroki zakres technik, od wykorzystania kliszy po cyfrowe, od technik cyfrowych, od komputerowej (CR) i bezpośredniej (DR) po radiografię w czasie rzeczywistym (RTR) i tomografię komputerową (CT). Wszystkie te techniki obejmują promieniowanie rentgenowskie lub promieniowanie gamma generowane przez lampę lub izotop Iridium-192, Selen-75 lub Cobalt-60. RT ma zdolność penetracji szerokiego zakresu materiałów o różnej gęstości w celu wykrycia wewnętrznych wad jakości spoiny; profilować systemy w eksploatacji w celu określenia, czy występuje korozja lub erozja; oceniać odlewy pod kątem wad produkcyjnych lub ciał obcych; i wykryć uszkodzenia w kompozytach.

Radiografia ma wiele zastosowań w przemyśle. Niezależnie od tego, czy jest to konwencjonalna folia, czy cyfrowy system RT może być używany do sprawdzania jakości spoiny lub do profilowania eksploatowanych rurociągów w celu określenia obecności korozji pod izolacją (CUI), korozji przyspieszonej płynięcia (FAC) lub pozostałych grubości ścianek.

RT był używany w kilku branżach i do różnych typów inspekcji, w tym:

 • Petrochemiczny,
 • Jądrowy,
 • Chemiczny,
 • Wojskowy,
 • Lotnictwo,
 • Odlewnie,
 • Konstrukcje stalowe,
 • Remonty i budowy,
 • Monitorowanie korozji,
 • Produkcja LNG.

Zalety stosowania radiografii:

 • Możliwość badania różnorodnych typów materiałów o różnej gęstości,
 • Możliwość badania zmontowanych komponentów,
 • Minimalne wymagania odnośnie przygotowania powierzchni,
 • Wrażliwość na zmiany grubości (korozja, pustki, pęknięcia) i gęstości materiału,
 • Wykrywa zarówno wady powierzchniowe jak i podpowierzchniowe w całej badanej objętości,
 • Zapewnia permanentny zapis badania w postaci błony.

Normy

 • PN-EN ISO 5579, Badania nieniszczące — Badania radiograficzne materiałów metalowych z zastosowaniem błon i promieniowania X lub gamma — Zasady podstawowe
 • PN-EN ISO 17636-1, Badania nieniszczące spoin — Badanie radiograficzne — Część 1: Techniki promieniowania X i gamma z błona
 • PN-EN ISO 10675-1, Badania nieniszczące spoin — Kryteria akceptacji badan radiograficznych — Część 1: Stal, nikiel, tytan i ich stopy
 • PN-EN ISO 10675-2, Badania nieniszczące spoin — Kryteria akceptacji badan radiograficznych — Część 2: Aluminium i jego stopy
 • PN-EN 12681, Odlewnictwo — Badania radiograficzne
 • ISO 4993, Stalowe i żeliwne odlewy. Badania radiograficzne
 • PN-EN ISO 19232-1, Badania nieniszczące — Jakość obrazu radiogramów — Część 1: Liczbowe wyznaczanie jakości obrazu za pomocą wskaźników jakości obrazu typu pręcikowego
 • PN-EN ISO 19232-3, Badania nieniszczące — Jakość obrazu radiogramów — Część 3: Klasy jakości obrazu
 • PN-EN ISO 11699-1, Badania nieniszczące — Błona radiograficzna przemysłowa — Część 1: Klasyfikacja systemów błony dla radiografii przemysłowej
 • PN-EN 25580, Badania nieniszczące — Przemysłowe negatoskopy radiograficzne — Wymagania minimalne
 • PN-EN ISO 11699-2, Badania nieniszczące — Błona radiograficzna przemysłowa — Część 2: Kontrola obróbki błony za pomocą wartości odniesienia
 • PN-EN 1330-3, Badania nieniszczące — Terminologia — Terminy stosowane w radiograficznych badaniach przemysłowych

Badania prądami wirowymi ET

Inspekcja prądami wirowymi jest jedną z kilku metod badań nieniszczących wykorzystujących zasadę elektromagnetyzmu do przeprowadzania badań. Inne metody, takie jak zdalne testowanie w terenie (RFT), upływ strumienia i szum Barkhausena, również wykorzystują tę zasadę.

Badania prądami wirowymi jest zakończone w procesie zwanym indukcją elektromagnetyczną. Kiedy do przewodnika, takiego jak drut miedziany, jest przyłożony prąd przemienny, w przewodniku i wokół niego powstaje pole magnetyczne. To pole magnetyczne rozszerza się, gdy prąd przemienny wzrasta do maksimum, a następnie zanika, gdy prąd spada do zera. Gdy inny przewodnik elektryczny zostanie umieszczony w bliskiej odległości od tego zmieniającego się pola magnetycznego, prąd zostanie indukowany w tym drugim przewodniku. Prądy wirowe to indukowane prądy elektryczne, które płyną po kołowej ścieżce. Testy na prąd wirowy wzięły swoją nazwę od wirów wirowych, które powstają, gdy ciecz lub gaz przepływa okrężną ścieżką wokół przeszkód w odpowiednich warunkach.

Badania prądami wirowymi mogą być stosowane w każdym sektorze, w którym wykorzystuje się systemy wymiany ciepła, w tym w przemyśle petrochemicznym, energetycznym, klimatyzacji przemysłowej i przemyśle ciepłowniczym ale także w m.in. w lotnictwie, przemyśle maszynowym, przemyśle hutniczym, podczas badań wymienników ciepła oraz przy badaniach spoin.

Zalety badań prądami wirowymi

 • Możliwość badania wszystkich typu materiałów przewodzących prąd elektryczny,
 • Szybka i bezinwazyjna metoda,
 • Badaniu nie przeszkadzają farby i powłoki antykorozyjne,
 • Nie pozostawia śladów badania.
 • Czysta metoda bez stosowania chemii do badań.

Normy:

 • PN-EN ISO 15549 Badania nieniszczące — Badania metodą prądów wirowych — Zasady ogólne
 • PN-EN ISO 12718 Badania nieniszczące — Badanie prądami wirowymi – Słownik
 • PN-EN ISO 17643 Badanie nieniszczące spoin — Badanie prądami wirowymi spoin przez analizę płaszczyzny zespolonej

Badania szczelności metoda pęcherzykową LT

Testowanie w komorze próżniowej zapewnia wykrywanie nieszczelności na całej grubości i jest najczęściej stosowane do testowania spoin. Pęknięcia, pory i brak wtopienia to typowe przyczyny wycieków wykrywanych tą metodą. Roztwór tworzący pęcherzyki nakłada się na badaną powierzchnię przez spryskiwanie, rozpylanie lub szczotkowanie roztworu po badanym obszarze. Mydła do użytku domowego lub detergenty przeznaczone specjalnie do czyszczenia nie mogą zastępować roztworów tworzących pęcherzyki. Stosuje się komercyjne rozwiązanie do wykrywania nieszczelności, które jest zgodne z warunkami temperaturowymi podczas testu. Standardowo temperatura powierzchni badanej części nie powinna być niższa niż 5 ° C ani wyższa niż 50 ° C przez cały czas trwania badania.

Następnie na powierzchni umieszcza się skrzynkę próżniową z oknem wziernikowym dostatecznie dużym, aby widzieć cały obszar i wpuszczać dostateczną ilość światła do wnętrza komory w celu właściwego zbadania. Następnie opróżnia się skrzynię, która dzięki swojej konstrukcji i odpowiedniej uszczelce, zdolnej do wytworzenia i utrzymania różnicy ciśnień wynoszącej co najmniej 8 psi. W systemie umieszcza się skalibrowany manometr w celu sprawdzenia wymaganej różnicy ciśnień w celu wykrycia uszczelnienia próżniowego lub innego rodzaju nieszczelności w urządzeniu. Następnie obszar jest oglądany pod kątem przecieków na całej grubości poprzez tworzenie się pęcherzyków na powierzchni.

JORDAN NDT wykorzystuje próby szczelności komorą próżniową do testowania spoin czołowych, nakładkowych, jak również spoin pachwinowych.

Zalety metody:

 • Natychmiastowe wyniki miejsc przecieków bezpośrednio na badanej powierzchni,
 • Łatwa w użyciu,
 • Niski koszt badań,
 • Możliwość wykrywania niewielkich przecieków,
 • Jednostronny dostęp wystarczający,
 • Metoda relatywnie czysta nie wymaga kompleksowego sprzątania po badaniu

Normy Vacuum Box:

 • PN-EN 1593, Badania nieniszczące — Badania szczelności — Próba pęcherzykowa
 • PN-EN 1330-8, Badania nieniszczące — Terminologia — Terminy stosowane w badaniach szczelności
 • PN-EN 1779, Badania nieniszczące — Badania szczelności — Kryteria wyboru metody i techniki
 • ASME Boiler and Pressure Vessel Code Sekcja V Artykuł 10 – Próba szczelności, Appendix II — Próba pęcherzykowa — Technika z zastosowaniem komory próżniowej

Analiza i badanie składu chemicznego metali PMI

Pozytywna identyfikacja materiałów (PMI) jest metodą badań nieniszczących wykorzystywaną do sprawdzenia, czy dostarczone materiały są zgodne z kartami materiałowymi oraz odpowiednikami w normach i specyfikacjach. Analizę i badania składu chemicznego metali (PMI) wykonujemy przy użyciu przenośnych spektrometrów fluorescencji rentgenowskiej XRF oraz laserowych spektrometrów pozwalających na identyfikację typowych gatunków metali.

Zakres pomiarowy: C, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar, K, Ca, Sc, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Br, Kr, Rb, Sr, Y, V, Zr, Nb, Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, I, Xe, Cs, Ba, Ra, Hf, Ta, W, Re, Os, Ir, Pt, Au, Hg, TI, Pb, Bi, Po, At, Rn, Fr, Ra, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Ac, Th, Pa.

W JORDAN NDT wykorzystujemy badania PMI przede wszystkim do szybkiej weryfikacji stopów, badania i identyfikacji stali Cr-Mo, stali niskostopowych, stopów: niklu, tytanu, aluminium i miedzi, stali stopowych, stali austenitycznych, stali narzędziowych, stopów aluminium, stopów kobaltu, stopów tytanu, stopów miedzi, materiałów typu „Iconel”, materiałów typu „Duplex”, stopów i stali niezidentyfikowanych, stali węglowych.

Zalety badań PMI

 • Szybka analiza składu chemicznego,
 • Przenośna technologia cyfrowa,
 • Nie pozostawia śladów badania.

Normy:

 • API RP 578, Program weryfikacji materiałowej dla nowych i istniejących rurociągów ze stali stopowych,
 • ASTM E 1476, Standardowy przewodnik dotyczący identyfikacji metali, weryfikacji gatunku i sortowania.

Pomiary zawartości ferrytu FE

Badania ferrytu to szybki, niedrogi i dokładny sposób pomiaru zawartości ferrytu delta w austenitycznej i dupleksowej stali nierdzewnej. Testowanie ferrytów może ustalić idealną równowagę zawartości ferrytu między ciągliwością, wytrzymałością, odpornością na korozję i zapobieganiem pęknięciom.

JORDAN NDT jest w stanie dostarczyć wyniki poprzez umieszczenie sondy na powierzchni próbki, dzięki czemu odczyt jest wyświetlany automatycznie i zapisywany w urządzeniu. Aby ułatwić pomiary zawartości ferrytu wzdłuż spoiny, nasze przyrządy testujące posiadają funkcje ciągłego rejestrowania pomiarów. Podczas skanowania szwu spawalniczego ciągłe odczyty są rejestrowane i zapisywane. Pomiary zawartości ferrytu można wykonywać niezależnie od właściwości materiału podłoża i rozpoczynając od grubości poszycia 3 mm. Kalibracja jest zgodna ze standardami kalibracji specyficznymi dla klienta lub współczynnikami korekcyjnymi, które mogą być stosowane w celu uwzględnienia wpływu kształtu próbki, powłoki i grubości podłoża.

Wyniki są ogólnie dostępne natychmiast i, w zależności od wymagań klienta, mogą być dostarczane jako odczyty punktowe lub profilowe, jako wartoś

procentowa (%) lub jako liczba ferrytowa (FN).

Miejsca takie jak zakłady chemiczne, energetyczne i przetwórcze są często narażone na ciepło, agresywne media i wysokie ciśnienie. Dlatego stal wykorzystywana w tych zakładach musi być wysoce odporna na korozję i kwasy, zachowując sprężystość nawet w wysokich temperaturach. Jeśli zawartość ferrytu jest zbyt niska, to spawany materiał jest podatny do pękanie na gorąco. Jeśli zawartość ferrytu jest zbyt wysoka, zmniejsza się wytrzymałość, ciągliwość i odporność stali na korozję. W przypadku stali duplex niedobór ferrytu w obszarze spoiny powoduje pękanie korozyjne naprężeniowe, a następnie zmniejszenie wytrzymałości.

Normy

 • PN-EN ISO 8249 Spawanie — Określanie liczby ferrytu (FN) w stopiwie nierdzewnych chromowo-niklowych stali austenitycznych i ferrytyczno-austenitycznych dupleks
 • PN-EN ISO 17655 Badania nieniszczące spoin metali-Metoda pobierania próbek do pomiaru ferrytu delta.

Badania twardości HT

Pomiary twardości są przydatne do stosowania w terenie, na przykład w celu sprawdzenia, czy prawidłowo przeprowadzono obróbkę cieplną spoiny po spawaniu lub, czy spoina spełnia wymagane limity twardości określone w normach, lub ustanowionych przez uznane organy branżowe. Przenośne techniki pomiarów twardości są szybkie i ekonomiczne. Pomiary twardości metali przeprowadza się żeby wyniki można było skorelować z innym własnościami materiału takimi jak wytrzymałość na rozciąganie lub odporność na ścieranie.

JORDAN NDT posiada wysoki poziom doświadczenia i wiedzy, aby profesjonalnie wykonywać pomiary twardości na obiekcie. Wykorzystujemy najnowsze przenośne twardościomierze w celu zapewnienia najdokładniejszych odczytów. Wszystkie pomiary twardości wykonywane są według zweryfikowanej i zatwierdzonej pisemnej procedury, która uwzględnia warunki i wymagania dla kalibracji, przygotowania powierzchni, usuwania materiału niereprezentatywnego (farba, tlenki, warstwa odwęglona) oraz samej metodologii przeprowadzania pomiarów. JORDAN NDT oferuje pomiary twardości metodą UCI (Ultrasonic Contact Impedance) oraz metodą dynamiczną Leeb’a (Equotip). Wykorzystujemy przenośne techniki pomiarów twardości do badania metali żelaznych i nieżelaznych oraz ich stopów, spawów, stref wpływu ciepła (HAZ), odlewów, odkuwek, materiałów po obróbce cieplnej, elementów po obróbce maszynowej, oraz elementów instalacji w fazie eksploatacji takich jak rurociągi, zbiorniki ciśnieniowe i konstrukcje stalowe.


Pomiary twardości metodą UCI (Ultrasonic Contact Impedance)

Metoda UCI wykorzystuje sondę, która ma wbudowany pręt zakończony diamentowym wgłębnikiem Vickersa zamontowanym na jednym końcu. Pręt oscyluje z częstotliwością około 70 kHz, gdy diament sondy jest dociskany do badanego materiału, częstotliwość ulega zmianie od tej wartości bazowej ze względu na właściwości badanego materiału. Zmiana częstotliwości jest proporcjonalna do powierzchni styku, czyli obszaru wgłębienia wytworzonego przez diament Vickersa. Oprogramowanie urządzenia porównuje dwie częstotliwości i matematycznie przelicza wartość twardości Vickersa (HV).

Pamiar twardości metodą UCI jest metodą porównawczą dlatego przed badaniem należy dokonać, kalibracji na materiale z modułem Younga zbliżonym do badanego materiału. Metoda UCI dobrze nadaje się do pomiaru twardości w strefie wpływu ciepła spoiny, także przy cienkich materiałach (zaleca się pomiar grubości od 6 mm) .

Pomiary twardości metodą dynamiczną Leeba

Nazwa „metoda dynamiczna” pochodzi od sposobu wykonywania pomiaru twardości. Bijak wewnątrz sondy urządzenia jest uwalniany z określoną prędkością i uderza w próbkę, zmierzona prędkość po odbiciu jest porównywana do pierwotnej prędkości i matematycznie przeliczana na twardość Leeba (HL), która jest wyświetlana cyfrowo na urządzeniu. Oprogramowanie aparatu może następnie dokonać konwersji jednostek HL na konwencjonalne jednostki pomiaru twardości tj. HRC, HV lub HB.

Na dokładność pomiarów wpływa grubość badanego elementu (zaleca się badania od 20mm) i jego masa ( zaleca się badania powyżej 2 kg).

Normy:

 • PN-EN ISO 6507-3, Metale — Pomiar twardości sposobem Vickersa — Kalibracja wzorców twardości
 • PN-EN ISO 9015-1, Badania niszczące złączy spawanych metali — Badanie twardości — Część 1: Badanie twardości złączy spawanych łukowo
 • ASTM A1038 – 13, Standard Test Method for Portable Hardness Testing by the Ultrasonic Contact Impedance Method
 • ASTM A956 Standard Test Method for Leeb Hardness Testing of Steel Products
 • ASTM E140 — 12be1 Standard Hardness Conversion Tables for Metals Relationship Among Brinell Hardness, Vickers Hardness, Rockwell Hardness, Superficial Hardness, Knoop Hardness, Scleroscope Hardness, and Leeb Hardness
 • PN-EN ISO 16859-1, Metale — Pomiar twardości sposobem Leeba — Część 1: Metoda badań
 • PN-EN ISO 16859-2, Metale — Pomiar twardości sposobem Leeba — Część 2: Sprawdzanie i wzorcowanie twardościomierzy
 • PN-EN ISO 16859-3, Metale — Pomiar twardości sposobem Leeba — Część 3: Kalibracja wzorców odniesienia
 • PN-EN ISO 18265, Metale — Konwersja wartości twardości

NADZORY I INSPEKCJE


Ocena stanu technicznego konstrukcji ATCS –  Assessment of Technical Condition Structures lub SCA – Sctrutural Condition Assesment

Aktualnie na naszym rynku jest wiele konstrukcji typu Offshore oraz śródlądowych i lądowych, których lata świetności już minęły. W dalszym ciągu są potrzebne i niezbędne do funkcjonowania infrastruktury, zakładów i zwykłych mieszkańców. W związku z tym konstrukcje typu mosty, kładki, wiadukty, wieże wiatrowe , maszty antenowe, kominy, nabrzeża, konstrukcje hali, dźwigi, suwnice, żurawie, torowiska, itp. są w stanie w dalszym ciągu funkcjonować (być eksploatowane), czy wymagają remontu lub zamknięciu ze względu na zagrożenie dla życia ludzkiego lub środowiska. Na potrzebę tej wiedzy firma JORDAN NDT wykonuje kompleksowe inspekcje oceny stanu technicznego konstrukcji ( ATCS-Assessment of Technical Condition Structures). Wykonanie inspekcji polega na szczegółowej analizie stanu faktycznego konstrukcji / elementów, w której skład mogą wchodzić:

 • Badania nieniszczące NDT,
 • Badania niszczące DT,
 • Pomiary geodezyjne,
 • Analiza Inżynierów mechaników, konstruktorów itp.

Na podstawie zebranych i przetworzonych danych można wykonać pełną ocenę ATCS, która przedstawia następujące informacje:

 • Odstępstwa od projektu,
 • Stan faktyczny materiału, urządzeń, powłok antykorozyjnych,
 • Wady eksploatacyjne np. korozja, pęknięcia itp.
 • Zagrożenia i następstwa,
 • Dalsze kroki jakie należy podjąć (doradztwo).

Prawidłowa wykonana ocena stanu technicznego konstrukcji wymaga doświadczenia, wiedzy i umiejętności analitycznych. Wydawanie opinii, wniosków oraz zaleceń wiążą się z dużą odpowiedzialnością. Jednakże wykonanie jej i wdrożenie może uchronić Zlecającego przed poniesieniem kosztów wymiany związanych z utratą własności użytkowych konstrukcji i materiałów, minimalizacją kosztów z dalszym postępem uszkodzeń / degradacji oraz uchronić przed konsekwencjami prawnymi i finansowymi związanymi z zagrożeniem dla życia lub środowiska.


Inspekcje przy użyciu technik alpinistycznych

Inspekcja dostępu linowego jest zwykle stosowana jako alternatywa dla tradycyjnych rozwiązań dostępu, takich jak rusztowania. W przemyśle, badania nieniszczące dostępu linowego są nieocenione w sytuacjach, w których tradycyjne rozwiązania dostępu nie są opłacalne i są szeroko stosowane w konstrukcjach, takich jak nijakie naprawy turbiny wiatrowe lub inspekcje platform naftowych i gazowych.


Nadzór stopnia III: NDT, FROSIO

Nadzór Stopnia Trzeciego nad działalnością w zakresie badań nieniszczących (NDT level 3) oraz ochrony antykorozyjnej (FROSIO level 3) – nadzór badawczy i merytoryczny stopnia 3 nad badaniami, weryfikacja i autoryzacja obowiązujących procedur badawczych (wersje językowe polski i angielski), doradztwo techniczne w zakresie NDT i antykorozji, w tym opracowywanie szczegółowych instrukcji badawczych pod konkretne zadania/zlecenia, nadzór nad procedurami badawczymi, normami i standardami używanymi w przedsiębiorstwie (aktualizacja), nadzór nad kompetencjami badawczymi operatorów NDT i inspektorów antykorozyjnych obejmujących szkolenia wewnętrzne w każdej z metod i dziedzinie.


Audyty ISO

Audyty zakładów produkcyjnych –kwalifikowanie zakładu i personelu w oparciu o wymagane standardy, weryfikacja infrastruktury i wyposażenia zakładu w stosunku do wymagań projektowych, weryfikacja i analiza możliwości produkcyjnych, weryfikacja procesu produkcyjnego oraz jakości wyrobu gotowego.


Nadzory spawalnicze

Nadzór spawalniczy – personel nadzoru zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 14731 (IWE, EWE, IWI, EWI), kwalifikowanie technologii spawania WPQR zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 15614-1, przeprowadzanie egzaminów kwalifikacji spawaczy zgodnie z PN-EN ISO 9606-1, opracowanie i wdrożenie procedur systemowych na zgodność z normą PN-EN ISO 3834-2 oraz PN-EN 1090, audyty spawalnicze.


Nadzory jakościowe

Nadzór jakościowy – Inspektor Kontroli Jakości o odpowiednich kwalifikacjach zgodnych z wymaganiami Zamawiającego. Kompletacja, weryfikacja i przekazaniem pełnej dokumentacji jakościowej z wykonanych prac (dokumentacja powykonawcza AS-BUILT).


Nadzór BHP / Ppoż

Główny Inspektor BHP po skończonych studiach oraz odpowiednich kwalifikacjach zgodnych z wymaganiami Zamawiającego. Aktywne działania zapobiegawcze – bezpośredni nadzór nad pracami, korekty zachowań, wstrzymywanie prac niebezpiecznych i ich dokumentowanie. Działania korygujące, rozmowy z pracownikami i podwykonawcami (Toolbox), opiniowanie rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo wykonywanych prac, doradztwo dla nadzoru i inżynierów, tygodniowe raportowanie stanu BHP-PPOŻ.


Inżynier kontraktu

Wykwalifikowana kadra inżynierów z zakresu spawalnictwa, materiałoznawstwa, konstrukcji i budowy maszyn, inżynierii produkcji wspiera Inwestorów, generalnych Wykonawców w prawidłowym nadzorze nad zleconymi pracami lub kontraktami. Przejmujemy wszelkie obowiązki: nadzoru nad prawidłowym projektowaniem konstrukcji, akceptacji warunków technicznych wytwarzania i odbioru konstrukcji, akceptacji wybranych przez Inwestora Wykonawców, nadzorowania produkcji, doradzamy, rozwiązujemy problemy produkcyjne w zakresie wytwarzania konstrukcji stalowych, badań nieniszczących oraz procesu zabezpieczenia antykorozyjnego.


PROJEKTOWANIE


Projektowanie konstrukcji

W naszej branży często spotykamy się z nieprawidłowym projektowaniem konstrukcji, nie technologicznymi połączeniami, przewymiarowaniem konstrukcji, skutkującymi większymi kosztami na etapie wytwarzania oraz montażu co finalnie wpływa na wyższy koszt całego przedsięwzięcia. Nasz zespół jest do Waszej dyspozycji celem eliminowania błędów projektowych, minimalizowania kosztów inwestycji już na etapie projektowania.

W procesie projektowania używamy najnowocześniejszych narzędzi wspomagania projektowania CAD, przy wykorzystaniu m.in. oprogramowania:

AUTO CAD;

INVENTOR.

Tworzymy dokumentację techniczną i konstrukcyjną produkowanych wyrobów, także modele 3D. Projektowane przez naszą firmę konstrukcje są produkowane, uruchamiane i wdrażane do produkcji.