Badania ultradźwiękowe cienkościenne

Potrzeba badań ultradźwiękowych spoin małych o grubości 2,0 mm ÷ 8,0 mm i średnicy od DN25 została zauważona szczególnie w Energetyce, gdzie liczba awarii jest wysoka, a katastrofy bardzo poważne. Wymagania projektowe stawiane przez Inwestorów, które kładą główny nacisk na terminowość prac stwarzają potrzebę badań, które mogą zastąpić badania radiologiczne, a są poza zasięgiem dla tradycyjnych badań ultradźwiękowych. Spowodowane jest to często ilością przeznaczonych elementów do badań np. wiele tysięcy sztuk spoin na rurach (kotły) lub metrów bieżących konstrukcji. IBUS-TD07 jest to sposób badań ultradźwiękowych spoin doczołowych o grubości 2,0 mm ÷ 8,0 mm metodą echa, głowicami tandem na falę poprzeczną. Metody ultradźwiękowe tak samo jak metoda radiologiczna bada całą objętość spoiny szukając nieciągłości takich jak: przyklejenia (grań, spoina, lico), pęknięcia, pasy żużli i pęcherzy itp.

Profesjonalne badania ultradźwiękowe IBUS-TD07 – cienkościenne

Metoda IBUS-TD07 została poddana kwalifikacji przez Urząd Dozoru Technicznego i może być stosowana w urządzeniach poddozorowych na zasadach określonych w uzgadnianych przez Urząd Dozoru Technicznego naprawach i modernizacjach tych urządzeń.

Dlaczego warto wybrać IBUS-TD07

ProblemyBadania radiologiczneBadania ultradźwiękowe cienkościenne IBUS-TD07
Czas badań w wykopieBadania w wykopie są bardzo uciążliwe i często wymagają poszerzenia wykopu w celu umieszczenia lamy w dwóch kierunkach prostopadłych. Przykładowe badanie spoiny obwodowej Ø76mm z ustawieniem trwa około 10÷15min, a w przypadku średnicy Ø273mm czas badań wydłuża się do 30÷45min.Badania ultradźwiękowe nie wymagają poszerzenia wykopu. Badania wymagają jedynie oszlifowania odprysków, a czas badań spoiny Ø76mm trwa około 4min, natomiast Ø273mm trwa 10min.
Ochrona środowiskaW trakcie wywołania zdjęć stosuję się chemię, którą trzeba utylizować co przekłada się na koszty badań.Do badań ultradźwiękowych nie stosujemy żadnego rodzaju chemii ani promieniowania.
Ochrona zdrowiaBadania radiograficzne emitują szkodliwe dla osób przebywających w okolicy źródła promieniowanie. Dlatego badania często odbywają się nielegalnie, a mieszkańcy z okolicy są nieświadomi zagrożenia jakie występuje pod ich oknami. Także badania powodują przerwanie wszelkich prac gdyż robotnicy nie mogą przebywać w okolicy.Badania ultradźwiękowe nie emitują żadnego promieniowania i dlatego są bezpieczne dla otoczenia. Także wykonywanie ich nie powoduje przerwania prac w okolicy. Badania mogą być wykonywane 24h.
Czas ocenyPrzy badania radiologicznych ocena spoiny odbywa się po kilku godzinach, czasami na drugi dzień po wywołaniu radiogramu. W przypadku nie udanego zdjęcia cały proces trzeba powtórzyć co wydłuża czas na np. mufowanie i zasypanie wykopu.Ocena następują w trakcie wykonywania badań. Operator automatycznie po zakończeniu badań dopuszcza złącze do dalszego procesu lub wyznacza rejon gdzie należy wykonać naprawę.
Cena badańBadania radiologiczne naliczane są od styku np.: średnice do 100mm kosztują na rynku 70÷90zł, a średnicę powyżej 100mm mogą kosztować nawet kilkaset złoty.Badania ultradźwiękowe są kilku krotnie tańsze, a ceny badań przedstawia tabela poniżej