Badania wizualne

Badania wizualne są najpopularniejszą metodą badań nieniszczących. Badanie wizualne polega na odpowiednim oświetleniu badanej powierzchni oraz jej dostępności. Badania wizualne wymagają posiadanie odpowiednich kwalifikacji w postaci certyfikatu kompetencji zgodnych z ISO 9712 / SNT-TC-1A oraz ukończenia odpowiednich szkoleń, kursów (np. znajomość produktu i procesu, przewidywanie warunków eksploatacji i kryteriów akceptacji) oraz posiadanie pełnej gammy sprzętu.

Badania wizualne VT

Wskazania wykrywane innymi metodami NDT są często potwierdzane / weryfikowane przez oględziny wizualne. VT można sklasyfikować jako bezpośrednie i zdalne badanie wizualne. Niezbędny do badań sprzęt jest prosty i nie wymaga specjalistycznych szkoleń obsługi jak źródło światła, mierniki (np. luksomierz), różne przyrządy pomiarowe (np. miarka, suwmiarka, spoinomierze) lub przyrządy pomiarowe elektroniczne (np. dalmierz), zestawy lusterkowe, masy do odciskania kształtów (np. repliki) i w odpowiednich przypadkach, przyrządy powiększające ( np. lupy, przenośne mikroskopy do x32).

inspekcja wizualna dronem

Badania zdalne wykorzystują także bardziej zaawansowane urządzenia. Przy oglądaniu lub inspekcji wewnętrznych / zamkniętych powierzchni stosuje się wyposażenie takie jak system soczewek świetlnych (boroskopy) lub światłowody (fiberoskopy)i. Bardziej specjalistyczny / zaawansowany sprzęt światłowodowy umożliwia wprowadzenie urządzenia do bardzo małych otworów lub przestrzeni zamkniętych z możliwością pełnej rejestracji badań / inspekcji. Kamery są niezbędne do oględzin jako metoda dokumentacji. W trudno dostępnych miejscach, gdzie prace zagrażają podstawowemu bezpieczeństwu, podejście alpinistyczne nie jest możliwe, a koszty budowy rusztowań są zbyt wysokie wykorzystuje się specjalistyczne drony rejestrujące obraz w systemie 4K / 2,7K / FullHD.

Badania wizualne VTe, VTd

Specjaliści i technicy JORDAN NDT posiadają wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu szczegółowych rozwiązań w zakresie badań wizualnych oraz opracowywaniu procedur i specyfikacji kontrolnych. Jesteśmy w stanie przedstawić wnioski dotyczące jakości i stanu urządzeń, a także spawów czy procesów spawalniczych stosowanych na stanowiskach pracy na całym świecie. Trudno dostępne miejsca możemy poddać inspekcji wizualnej za pomocą zdalnych urządzeń VTe: kamery wideo, endoskopy, boroskopy, fiberoskopy oraz badań VTd czyli przy użyciu dronów.

Badania wizualne dotyczą wszystkich branż oraz etapów produkcji lub eksploatacji urządzeń. VT może łatwo znaleźć i ocenić następujące typy nieciągłości:

 • Pęknięcia
 • Dziury
 • Korozja
 • Pęcherze
 • Uszkodzenia mechaniczne
 • Większość innych nieciągłości, które pękają lub powodują odkształcenie powierzchni

Normy

 • PN-EN 13018, Badania nieniszczące — Badania wizualne — Zasady ogólne
 • PN-EN ISO 17637, Badania nieniszczące złączy spawanych — Badania wizualne złączy spawanych
 • PN-EN ISO 5817, Spawanie — Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) — Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych
 • PN-EN 13927, Badania nieniszczące — Badania wizualne — Wyposażenie
 • PN-EN 1330-10, Badania nieniszczące — Terminologia — Część 10: Terminy stosowane w badaniach wizualnych
 • ISO 11971, Stalowe i żeliwne odlewy. Badania wizualne powierzchni.