Inspekcja prądami wirowymi jest jedną z kilku metod badań nieniszczących wykorzystujących zasadę elektromagnetyzmu do przeprowadzania badań. Inne metody, takie jak zdalne testowanie w terenie (RFT), upływ strumienia i szum Barkhausena, również wykorzystują tę zasadę.

Profesjonalne Badania prądami wirowymi ET

Badania prądami wirowymi jest zakończone w procesie zwanym indukcją elektromagnetyczną. Kiedy do przewodnika, takiego jak drut miedziany, jest przyłożony prąd przemienny, w przewodniku i wokół niego powstaje pole magnetyczne. To pole magnetyczne rozszerza się, gdy prąd przemienny wzrasta do maksimum, a następnie zanika, gdy prąd spada do zera. Gdy inny przewodnik elektryczny zostanie umieszczony w bliskiej odległości od tego zmieniającego się pola magnetycznego, prąd zostanie indukowany w tym drugim przewodniku. Prądy wirowe to indukowane prądy elektryczne, które płyną po kołowej ścieżce. Testy na prąd wirowy wzięły swoją nazwę od wirów wirowych, które powstają, gdy ciecz lub gaz przepływa okrężną ścieżką wokół przeszkód w odpowiednich warunkach.

Badania prądami wirowymi mogą być stosowane w każdym sektorze, w którym wykorzystuje się systemy wymiany ciepła, w tym w przemyśle petrochemicznym, energetycznym, klimatyzacji przemysłowej i przemyśle ciepłowniczym ale także w m.in. w lotnictwie, przemyśle maszynowym, przemyśle hutniczym, podczas badań wymienników ciepła oraz przy badaniach spoin.

Zalety badań prądami wirowymi

  • Możliwość badania wszystkich typu materiałów przewodzących prąd elektryczny,
  • Szybka i bezinwazyjna metoda,
  • Badaniu nie przeszkadzają farby i powłoki antykorozyjne,
  • Nie pozostawia śladów badania.
  • Czysta metoda bez stosowania chemii do badań.

Normy:

  • PN-EN ISO 15549 Badania nieniszczące — Badania metodą prądów wirowych — Zasady ogólne
  • PN-EN ISO 12718 Badania nieniszczące — Badanie prądami wirowymi – Słownik
  • PN-EN ISO 17643 Badanie nieniszczące spoin — Badanie prądami wirowymi spoin przez analizę płaszczyzny zespolonej