Profesjonalne Nadzory Spawalnicze przeprowadzane przez odpowiedni personel

Nadzór spawalniczy – personel nadzoru zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 14731 (IWE, EWE, IWI, EWI), kwalifikowanie technologii spawania WPQR zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 15614-1, przeprowadzanie egzaminów kwalifikacji spawaczy zgodnie z PN-EN ISO 9606-1, opracowanie i wdrożenie procedur systemowych na zgodność z normą PN-EN ISO 3834-2 oraz PN-EN 1090, audyty spawalnicze.

Jak przeprowadzamy profesjonalne nadzory spawalnicze?

Nasz personel został odpowiednio przeszkolony i spełnia wszystkie kwalifikacje, wymagane do przeprowadzenia takich działań, jak nadzory spawalnicze.

Dzięki temu jesteśmy w stanie rzetelnie i precyzyjnie zająć się zleceniem i zatroszczyć się o to, aby Państwa konstrukcje były:

  1. poprawnie wykonane;
  2. zgodne z założeniami projektu.

Dlaczego nadzory spawalnicze są tak ważne?

Właściwie przeprowadzona usługa pozwala wykryć, czy dana konstrukcja jest poprawnie wykonana, i czy można ją w bezpieczny sposób użytkować. W podobnym celu wykonuje się także badania NDT. Podczas badań nieniszczących eksperci weryfikują, czy w danym materiale nie występują problematyczne nieciągłości.
Profesjonalnie nadzory spawalnicze i badania NDT służą zapobieganiu awariom. Jeśli usługą zajmują się wykwalifikowani specjaliści, klient może liczyć na to, że eksploatacja wyrobu będzie zachodzić zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.

Bazujemy na rzetelnej, specjalistycznej wiedzy i nowoczesnym wyposażeniu

Nadzory spawalnicze w naszym wykonaniu oznaczają zastosowanie zaawansowanych urządzeń. W efekcie możemy odpowiednio skontrolować i zoptymalizować proces spawalniczy, fachowo przeprowadzić potrzebne badania oraz zrealizować niezbędne kontrole i pomiary.

Wszystkie osoby, które odpowiedzialne w naszej firmie za świadczenie usługi nadzoru spawalniczego i badań NDT są certyfikowanymi specjalistami, dysponującymi doświadczeniem oraz aktualną wiedzą.

Priorytetowo traktujemy ciągły rozwój oraz śledzenie rozwiązań technologicznych, usprawniających realizację powierzonych nam zadań. Cieszymy się, że tak wiele firm obdarzyło nas zaufaniem i zdecydowało się na współpracę z nami w tak ważnym obszarze, jak ocena stanu technicznego konstrukcji i weryfikacja zgodności wyrobów z obowiązującymi normami. Zachęcamy do skontaktowania się z ekspertami z firmy Jordan NDT.