JORDAN NDT dysponuje zaawansowanymi narzędziami i technikami kontroli ultradźwiękowej, aby sprostać każdemu wyzwaniu UT, od prostego pomiaru grubości po w pełni zautomatyzowane inspekcje. Metoda ultradźwiękowa należy do grupy metod objętościowych pozwalająca badać elementy przez całą ich objętość, podobnie jak metoda radiograficzna.

Badania Ultradźwiękowe UT obiektów wykonanych ze stali

Badania ultradźwiękowe wykorzystują energię fali ultradźwiękowej o wysokiej częstotliwości do wykonywania badań i pomiarów. Badania ultradźwiękowe mogą obejmować pomiary wymiarów, grubość, charakterystykę materiału, wykrywanie wad i nie tylko. Umożliwia badanie obiektów wykonanych ze stali:

 • Ferrytycznych,
 • Austenitycznych
 • Aluminium
 • Stopów miedzi
 • Ołowiu
 • Niklu i jego stopów,
 • Materiałów kompozytowych

Profesjonalne Badania ultradźwiękowe.

W ostatnim czasie dokonano wielu postępów w ultradźwiękowych badaniach nieniszczących, ewoluując od zastosowania do konwencjonalnej grubości do stosowania bardziej zaawansowanych metod obejmujących różne tryby. Metodą tą można badać obiekty poddawane różnym procesom obróbki oraz łączenia:

 • Walcowanie,
 • Odlewanie,
 • Kucie,
 • Ciągnienie,
 • Spawanie,
 • Zgrzewanie,
 • Klejenie,
 • Lutowanie.

Wykrywanie nieciągłości materiałowych dzięki Badaniom Ultradźwiękowym UT

Metoda ultradźwiękowa umożliwia wykrywanie najbardziej niebezpiecznych nieciągłości materiałowych wewnętrznych, jak również powierzchniowych i podpowierzchniowych. Pozwala ona na określenie typu wady, wymiarów oraz jej lokalizacji w elemencie badanym. Badania ultradźwiękowe mogą być stosowane w dowolnym etapie cyklu życia elementu, od kontroli blach, odkuwek, odlewów lub elementów spawanych po monitorowanie korozji podczas eksploatacji.

Badania ultradźwiękowe są stosowane w wielu branżach, w tym:

 • Przetwórstwo spożywcze,
 • Produkcja papieru,
 • Produkcja i rafinacja ropy i gazu
 • Wytwarzanie energii,
 • Lotnictwo,
 • Morski.

Zalety badań nieniszczących z badaniami ultradźwiękowymi UT obejmują:

 • Większość sprzętu jest obecnie półautomatyczna lub w pełni zautomatyzowana
 • Tworzy trwały elektroniczny zapis przeprowadzonych kontroli
 • Prowadzi do znacznego wzrostu „prawdopodobieństwa wykrycia” (POD)
 • Poprawia integralność inspekcji
 • Promuje zaufanie do badań, identyfikując nieznane wskazania.

Normy

PN-EN ISO 17640, Badania nieniszczące spoin — Badania ultradźwiękowe — Techniki, poziomy badania i ocena

PN-EN ISO 11666, Badania nieniszczące spoin — Badania ultradźwiękowe — Poziomy akceptacji

 • PN-EN ISO 23279, Badania nieniszczące spoin — Badania ultradźwiękowe — Charakterystyka wskazań w spoinach
 • PN-EN ISO 22825, Badanie nieniszczące spoin — Badanie ultradźwiękowe — Badanie spoin w stalach austenitycznych i stopach na bazie niklu
 • PN-EN 10160, Badanie ultradźwiękowe wyrobów stalowych płaskich grubości równej lub większej niż 6 mm (metoda echa)
 • PN-EN 10307, Badania nieniszczące — Badanie ultradźwiękowe wyrobów płaskich ze stali nierdzewnych austenitycznych i austenityczno-ferrytycznych o grubości równej lub większej niż 6 mm (metoda odbicia)
 • PN-EN 12680-1, Odlewnictwo — Badania ultradźwiękowe — Część 1: Odlewy staliwne ogólnego stosowania
 • PN-EN 12680-2, Odlewnictwo — Badania ultradźwiękowe — Część 2: Odlewy staliwne na części pracujące pod wysokimi obciążeniami
 • PN-EN 10228-3, Badania nieniszczące odkuwek stalowych — Badanie ultradźwiękowe odkuwek ze stali ferrytycznych lub martenzytycznych
 • PN-EN 10228-4, Badania nieniszczące odkuwek stalowych — Badanie ultradźwiękowe odkuwek ze stali nierdzewnych austenitycznych i austenityczno-ferrytycznych
 • PN-EN 10306, Żelazo i stal — Badanie ultradźwiękowe dwuteowników H o równoległych powierzchniach stopek i dwuteowników IPE
 • PN-EN ISO 16810, Badania nieniszczące — Badania ultradźwiękowe — Zasady ogólne
 • PN-EN ISO 16811, Badania nieniszczące — Badania ultradźwiękowe — Nastawianie czułości i zakresu obserwacji
 • PN-EN ISO 16823, Badania nieniszczące — Badania ultradźwiękowe — Technika przepuszczania
 • PN-EN ISO 16826, Badania nieniszczące — Badania ultradźwiękowe — Badania nieciągłości prostopadłych do powierzchni
 • PN-EN ISO 16827, Badania nieniszczące — Badania ultradźwiękowe — Charakteryzowanie i wymiarowanie nieciągłości
 • PN-EN ISO 2400, Badania nieniszczące — Badania ultradźwiękowe — Opis wzorca Nr 1
 • PN-EN ISO 7963, Badania nieniszczące — Badania ultradźwiękowe — Warunki techniczne kalibracji bloku nr 2
 • PN-EN 12668-1, Badania nieniszczące — Charakteryzowanie i weryfikacja aparatury ultradźwiękowej — Część 1: Aparatura
 • PN-EN 12668-2, Badania nieniszczące — Charakteryzowanie i weryfikacja aparatury ultradźwiękowej — Część 2: Głowice
 • PN-EN 12668-3, Badania nieniszczące — Charakteryzowanie i weryfikacja aparatury ultradźwiękowej — Część 3: Aparatura kompletna
 • PN-EN 1330-4, Badania nieniszczące — Terminologia — Część 4: Terminy stosowane w badaniach ultradźwiękowych