Profesjonalne Badania ultradźwiękowe

Pomiary grubości ścianek UT to technika wykorzystująca energię dźwięku o wysokiej częstotliwości do prowadzenia badań i uzyskiwania pomiarów grubości. Podczas badania ultradźwiękowego pomiaru grubości (UTM) do badanego obiektu wprowadza się wiązkę prostopadłą do powierzchni i mierzy się czas przejścia w obie strony. Można zebrać wymierne informacje w celu wykrycia miejscowych lub ogólnych zmian grubości ścian.

JORDAN NDT opracował sprawdzone i przetestowane procedury inspekcji UTM zgodnie z obowiązującymi normami np. na terenie Grupy LOTOS lub ORLEN. Nasi operatorzy NDT są rygorystycznie szkoleni i oceniani podczas inspekcji ultradźwiękowych zarówno w zakresie gromadzenia, jak i interpretacji danych.

Technika wykonywania ręcznych ultradźwiękowych pomiarów grubości została zastosowana na różnych urządzeniach i w szerokim zakresie dziedzin, w tym:

 • Elektrownie,
 • Elektrociepłownie,
 • Platformy wiertnicze,
 • Rafinerie,
 • Rurociągi transportowe
 • Konstrukcje stalowe,
 • Kominy,
 • Urządzenia dźwigowe,
 • Offshore

Ultradźwiękowe pomiary grubości UTM

Pomiary grubości ścianek UT są niezbędne do utrzymania mechanicznej integralności komponentów we wszystkich gałęziach przemysłu.

Dane, które JORDAN NDT może świadczyć w ramach naszych usług w zakresie inspekcji UTM i pomiarów grubości ścianek UT, dostarczają kluczowych, wymiernych informacji, które można wykorzystać do śledzenia integralności badanych obiektów.

Dane z inspekcji UTM można zbierać szybko i łatwo za pomocą małego, przenośnego sprzętu (wykonanego także w technologii EX). Technika ta nie wymaga dostępu do obu stron próbki i może przenikać przez wiele różnych typów powłok i kompozytów.

Normy

 • PN-EN 16809, Badania nieniszczące — Ultradźwiękowe pomiary grubości
 • PN-EN 15317, Badania nieniszczące — Badania ultradźwiękowe — Charakteryzowanie i weryfikacja aparatury ultradźwiękowej do pomiaru grubości