Badania ferrytu to szybki, niedrogi i dokładny sposób pomiaru zawartości ferrytu delta w austenitycznej i dupleksowej stali nierdzewnej. Testowanie ferrytów może ustalić idealną równowagę zawartości ferrytu między ciągliwością, wytrzymałością, odpornością na korozję i zapobieganiem pęknięciom.

JORDAN NDT jest w stanie dostarczyć wyniki poprzez umieszczenie sondy na powierzchni próbki, dzięki czemu odczyt jest wyświetlany automatycznie i zapisywany w urządzeniu. Aby ułatwić pomiary zawartości ferrytu wzdłuż spoiny, nasze przyrządy testujące posiadają funkcje ciągłego rejestrowania pomiarów. Podczas skanowania szwu spawalniczego ciągłe odczyty są rejestrowane i zapisywane. Pomiary zawartości ferrytu można wykonywać niezależnie od właściwości materiału podłoża i rozpoczynając od grubości poszycia 3 mm. Kalibracja jest zgodna ze standardami kalibracji specyficznymi dla klienta lub współczynnikami korekcyjnymi, które mogą być stosowane w celu uwzględnienia wpływu kształtu próbki, powłoki i grubości podłoża.

Wyniki są ogólnie dostępne natychmiast i, w zależności od wymagań klienta, mogą być dostarczane jako odczyty punktowe lub profilowe, jako wartoś

procentowa (%) lub jako liczba ferrytowa (FN).

Miejsca takie jak zakłady chemiczne, energetyczne i przetwórcze są często narażone na ciepło, agresywne media i wysokie ciśnienie. Dlatego stal wykorzystywana w tych zakładach musi być wysoce odporna na korozję i kwasy, zachowując sprężystość nawet w wysokich temperaturach. Jeśli zawartość ferrytu jest zbyt niska, to spawany materiał jest podatny do pękanie na gorąco. Jeśli zawartość ferrytu jest zbyt wysoka, zmniejsza się wytrzymałość, ciągliwość i odporność stali na korozję. W przypadku stali duplex niedobór ferrytu w obszarze spoiny powoduje pękanie korozyjne naprężeniowe, a następnie zmniejszenie wytrzymałości.

Normy

  • PN-EN ISO 8249 Spawanie — Określanie liczby ferrytu (FN) w stopiwie nierdzewnych chromowo-niklowych stali austenitycznych i ferrytyczno-austenitycznych dupleks
  • PN-EN ISO 17655 Badania nieniszczące spoin metali-Metoda pobierania próbek do pomiaru ferrytu delta.