Pomiary twardości metodą UCI

Metoda UCI wykorzystuje sondę, która ma wbudowany pręt zakończony diamentowym wgłębnikiem Vickersa zamontowanym na jednym końcu. Pręt oscyluje z częstotliwością około 70 kHz, gdy diament sondy jest dociskany do badanego materiału, częstotliwość ulega zmianie od tej wartości bazowej ze względu na właściwości badanego materiału. Zmiana częstotliwości jest proporcjonalna do powierzchni styku, czyli obszaru wgłębienia wytworzonego przez diament Vickersa. Oprogramowanie urządzenia porównuje dwie częstotliwości i matematycznie przelicza wartość twardości Vickersa (HV).

Pomiar twardości UCI – metoda porównawcza

Pamiar twardości metodą UCI jest metodą porównawczą dlatego przed badaniem należy dokonać, kalibracji na materiale z modułem Younga zbliżonym do badanego materiału. Metoda UCI dobrze nadaje się do pomiaru twardości w strefie wpływu ciepła spoiny, także przy cienkich materiałach (zaleca się pomiar grubości od 6 mm) .

Pomiary twardości metodą dynamiczną Leeba

Nazwa „metoda dynamiczna” pochodzi od sposobu wykonywania pomiaru twardości. Bijak wewnątrz sondy urządzenia jest uwalniany z określoną prędkością i uderza w próbkę, zmierzona prędkość po odbiciu jest porównywana do pierwotnej prędkości i matematycznie przeliczana na twardość Leeba (HL), która jest wyświetlana cyfrowo na urządzeniu. Oprogramowanie aparatu może następnie dokonać konwersji jednostek HL na konwencjonalne jednostki pomiaru twardości tj. HRC, HV lub HB.

Na dokładność pomiarów wpływa grubość badanego elementu (zaleca się badania od 20mm) i jego masa ( zaleca się badania powyżej 2 kg).

Normy:

  • PN-EN ISO 6507-3, Metale — Pomiar twardości sposobem Vickersa — Kalibracja wzorców twardości
  • PN-EN ISO 9015-1, Badania niszczące złączy spawanych metali — Badanie twardości — Część 1: Badanie twardości złączy spawanych łukowo
  • ASTM A1038 – 13, Standard Test Method for Portable Hardness Testing by the Ultrasonic Contact Impedance Method
  • ASTM A956 Standard Test Method for Leeb Hardness Testing of Steel Products
  • ASTM E140 — 12be1 Standard Hardness Conversion Tables for Metals Relationship Among Brinell Hardness, Vickers Hardness, Rockwell Hardness, Superficial Hardness, Knoop Hardness, Scleroscope Hardness, and Leeb Hardness
  • PN-EN ISO 16859-1, Metale — Pomiar twardości sposobem Leeba — Część 1: Metoda badań
  • PN-EN ISO 16859-2, Metale — Pomiar twardości sposobem Leeba — Część 2: Sprawdzanie i wzorcowanie twardościomierzy
  • PN-EN ISO 16859-3, Metale — Pomiar twardości sposobem Leeba — Część 3: Kalibracja wzorców odniesienia
  • PN-EN ISO 18265, Metale — Konwersja wartości twardości