Profesjonalne nadzory Ppoż i BHP

Główny Inspektor BHP po skończonych studiach oraz odpowiednich kwalifikacjach zgodnych z wymaganiami Zamawiającego. Aktywne działania zapobiegawcze – bezpośredni nadzór nad pracami, korekty zachowań, wstrzymywanie prac niebezpiecznych i ich dokumentowanie. Działania korygujące, rozmowy z pracownikami i podwykonawcami (Toolbox), opiniowanie rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo wykonywanych prac, doradztwo dla nadzoru i inżynierów, tygodniowe raportowanie stanu BHP-PPOŻ.