Badanie szczelności – nieniszczące spoin

Testowanie w komorze próżniowej zapewnia wykrywanie nieszczelności na całej grubości i jest najczęściej stosowane do testowania spoin. Pęknięcia, pory i brak wtopienia to typowe przyczyny wycieków wykrywanych tą metodą. Roztwór tworzący pęcherzyki nakłada się na badaną powierzchnię przez spryskiwanie, rozpylanie lub szczotkowanie roztworu po badanym obszarze. Mydła do użytku domowego lub detergenty przeznaczone specjalnie do czyszczenia nie mogą zastępować roztworów tworzących pęcherzyki. Stosuje się komercyjne rozwiązanie do wykrywania nieszczelności, które jest zgodne z warunkami temperaturowymi podczas testu. Standardowo temperatura powierzchni badanej części nie powinna być niższa niż 5 ° C ani wyższa niż 50 ° C przez cały czas trwania badania.

Następnie na powierzchni umieszcza się skrzynkę próżniową z oknem wziernikowym dostatecznie dużym, aby widzieć cały obszar i wpuszczać dostateczną ilość światła do wnętrza komory w celu właściwego zbadania. Następnie opróżnia się skrzynię, która dzięki swojej konstrukcji i odpowiedniej uszczelce, zdolnej do wytworzenia i utrzymania różnicy ciśnień wynoszącej co najmniej 8 psi. W systemie umieszcza się skalibrowany manometr w celu sprawdzenia wymaganej różnicy ciśnień w celu wykrycia uszczelnienia próżniowego lub innego rodzaju nieszczelności w urządzeniu. Następnie obszar jest oglądany pod kątem przecieków na całej grubości poprzez tworzenie się pęcherzyków na powierzchni.

Badania nieniszczące spoin

JORDAN NDT wykorzystuje próby szczelności komorą próżniową do testowania spoin czołowych, nakładkowych, jak również spoin pachwinowych.

Zalety metody:

  • Natychmiastowe wyniki miejsc przecieków bezpośrednio na badanej powierzchni,
  • Łatwa w użyciu,
  • Niski koszt badań,
  • Możliwość wykrywania niewielkich przecieków,
  • Jednostronny dostęp wystarczający,
  • Metoda relatywnie czysta nie wymaga kompleksowego sprzątania po badaniu

Normy Vacuum Box:

  • PN-EN 1593, Badania nieniszczące — Badania szczelności — Próba pęcherzykowa
  • PN-EN 1330-8, Badania nieniszczące — Terminologia — Terminy stosowane w badaniach szczelności
  • PN-EN 1779, Badania nieniszczące — Badania szczelności — Kryteria wyboru metody i techniki
  • ASME Boiler and Pressure Vessel Code Sekcja V Artykuł 10 – Próba szczelności, Appendix II — Próba pęcherzykowa — Technika z zastosowaniem komory próżniowej