ATCS –  Assessment of Technical Condition Structures lub SCA – Sctrutural Condition Assesment

Aktualnie na naszym rynku jest wiele konstrukcji typu Offshore oraz śródlądowych i lądowych, których lata świetności już minęły. W dalszym ciągu są potrzebne i niezbędne do funkcjonowania infrastruktury, zakładów i zwykłych mieszkańców. W związku z tym konstrukcje typu mosty, kładki, wiadukty, wieże wiatrowe , maszty antenowe, kominy, nabrzeża, konstrukcje hali, dźwigi, suwnice, żurawie, torowiska, itp. są w stanie w dalszym ciągu funkcjonować (być eksploatowane), czy wymagają remontu lub zamknięciu ze względu na zagrożenie dla życia ludzkiego lub środowiska. Na potrzebę tej wiedzy firma JORDAN NDT wykonuje kompleksowe inspekcje oceny stanu technicznego konstrukcji ( ATCS-Assessment of Technical Condition Structures). Wykonanie inspekcji polega na szczegółowej analizie stanu faktycznego konstrukcji / elementów, w której skład mogą wchodzić:

  • Badania nieniszczące NDT,
  • Badania niszczące DT,
  • Pomiary geodezyjne,
  • Analiza Inżynierów mechaników, konstruktorów itp.

Ocena stanu technicznego konstrukcji ATCS

Na podstawie zebranych i przetworzonych danych można wykonać pełną ocenę ATCS, która przedstawia następujące informacje:

  • Odstępstwa od projektu,
  • Stan faktyczny materiału, urządzeń, powłok antykorozyjnych,
  • Wady eksploatacyjne np. korozja, pęknięcia itp.
  • Zagrożenia i następstwa,
  • Dalsze kroki jakie należy podjąć (doradztwo).

Prawidłowa wykonana ocena stanu technicznego konstrukcji wymaga doświadczenia, wiedzy i umiejętności analitycznych. Wydawanie opinii, wniosków oraz zaleceń wiążą się z dużą odpowiedzialnością. Jednakże wykonanie jej i wdrożenie może uchronić Zlecającego przed poniesieniem kosztów wymiany związanych z utratą własności użytkowych konstrukcji i materiałów, minimalizacją kosztów z dalszym postępem uszkodzeń / degradacji oraz uchronić przed konsekwencjami prawnymi i finansowymi związanymi z zagrożeniem dla życia lub środowiska.

Przeprowadzanie inspekcji wież wiatrowych

Jedną z świadczonych przez nas usług są inspekcje wież wiatrowych.